Mevlevi Âyinleri – Yapımlar

“Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” projesi kapsamında Neyzen Emin Dede’nin (Mehmet Emin Yazıcı) Mevlevi âyinlerini Osmanlı döneminde kullanılan Hamparsum notalarıyla derleyerek hazırladığı mecmua, günümüzde kullanılan nota sistemine aktarıldı. Ayrıca mecmuada yer alan güftelerin transkripsiyonları yapıldı. Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan yeni nota ve güfte arşivinden hareketle dört adet Mevlevi âyininin (Dügâh, Sûziliârâ, Ferahfeza ve Hüzzam) prodüksiyonları gerçekleştirildi. Söz konusu eserleri aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ferahfezâ Mevlevi Âyini

Sûzidilârâ Mevlevi Âyini

Dügâh Mevlevi Âyini

Hüzzâm Mevlevi Âyini