Nota Mecmuası (Emin Dede)

Emin Dede’nin Tertip Ettiği Mevlevi Âyinleri Nota ve Güfte Mecmuası


“Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” projesinin en önemli amaçlarından biri, Mevlevi âyinlerinin otantik kaynakları hükmündeki iki önemli mecmuayı günümüz Türkiye’sinde kullanılan alfabeye ve Batı müzik notalarına aktararak araştırmacıların ve sanatçıların istifadesine sunmaktı. Bu amaç doğrultusunda Mevlevi müziğinin son büyük temsilcilerinden Neyzen Emin Dede’nin (Mehmet Emin Yazıcı) Mevlevi âyinlerini Osmanlı döneminde kullanılan Hamparsum notalarıyla derleyerek hazırladığı mecmua, günümüzde kullanılan nota sistemine aktarıldı. Ayrıca mecmuada yer alan güftelerin transkripsiyonları yapıldı. Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla bu mecmuanın tüm içeriğine ulaşabilirsiniz.

MEVLEVİ ÂYİNLERİ NOTA VE GÜFTE MECMUASI – NEYZEN EMİN DEDE