Güfte Mecmuası (Şeyh Galip)

Mevlevi Âyinleri Güfte Mecmuası


“Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” projesinin en önemli amaçlarından biri, Mevlevi âyinlerinin otantik kaynakları hükmündeki iki önemli mecmuayı günümüz Türkiye’sinde kullanılan alfabeye ve Batı müzik notalarına aktararak araştırmacıların ve sanatçıların istifadesine sunmaktı. Bu bağlamda, Mevlevilik tarihinin en önemli isimlerinden Şeyh Galip’in hazırladığı Mevlevi Âyinleri Güfte Mecmuası’nın transkripsiyonu yapıldı. Ayrıca mecmuada yer alan güftelerin Farsça-Türkçe, Arapça-Türkçe ve Türkçe dil-içi çevirileri yapıldı. İlgili çalışma Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırılarak yayınlandı. Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla bu kitabın tüm içeriğine ulaşabilirsiniz.


MEVLEVİ ÂYİNLERİ GÜFTE MECMUASI – ŞEYH GALİP